Non-Teaching Staff

Sr. No. Staff Name Designation Qualification
1. Mrs.Bhosale Ashwini Sanjay Registrar MBA[Fin],MCM,GDCA
2. Mr. Kale Santosh Damodar O.S. B.Com.
3. Mrs. Nanekar Jayashri B. Clerk M.Com.
4. Mrs. Tope Sandhya Clerk M.Com.
5. Mr. Walzade Prasad Gajanan Clerk M.Com.
6. Mr. Phuge Sagar Lab Incharge MCS
7. Mrs. Nadgauda Sarika Amit Clerk MCM
8. Mr. Sagar Kumbhar Lab Incharge BCA,MBA
9. Mr. Pisal Manoj Chandrakant Clerk B.Com.
10. Mr. Thakur Vikramsingh Premchand Clerk M.Com.
11. Mrs. Shinde Nivedita Narayan Clerk B.Sc.
12. Mrs. Kaduskar Suvaarna Shivsi Library Asst. BA.,LTC
13. Mr. Dalvi Suresh Shankar Peon
14. Mr. Thorat Dnyaneshwar Ramdas Peon
15. Mr. Pathare Ramchandra Raghunath Peon
16. Mr. Ankush Waghmare Peon
17. Mrs. Bhalerao Anuradha Shivaji Sweeper
18. Mrs. Landge Usha Arun Sweeper
19. Mrs. Sangita shelkar Mhaskare Sweeper
20. Mrs. Nirmala Bapu Patil Sweeper
21. Mrs. Phuge Aarti Shyam Sweeper
22. Mrs. Gaikwad Anita Rajesh Sweeper
23. Mrs. Tapkir Vimal Sweeper
24. Mr. Gavate Santosh Laxman Clerk
25. Mr. Sanap Vishal Suresh Clerk
26. Mr. A. D. Tambe Security
27. Mr. Nandkumar Shrirang Paul Security
28. Mr. Naganath Kisan More Security
29. Mr. A. V. Jadhav Security
Buy now