Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal's
ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE
Landewadi, Bhosari, Pune-411039
Affiliated to Savitribai Phule Pune University, India
Approved by Govt. of Maharashtra and University Grants Commission(UGC)(2(F) & 12(B))

Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal's
ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE
Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal's
ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE

Placement & Recruiters

Placement

Sr. no. Name of Company List of Students
1 Tmonger Studio 1. RaksheTrupti
2. Patil Sonali
2 RevenirDevlopment System Pvt.Ltd. 1. Jadhav Navnath
2. Randive Shalmali
3 Techmahindra PVT.LTD. 1. Nair Radhika
4 Wipro Technologies 1. Nair Radhika
2. Chetan Sonar
3. Miss. Ayesha M. Shaikh
5 AppsTechnoPvt.Ltd. 1. Kirti Ingle
2. Madhuri Chaskar
6 WinsolePvt.Ltd. 1. Thorat Namita
2. Kachole Shruti
3. Kad Pooja
7 Mavericks IT Solutions 1. Nair Anupkrushnan
2. Patil Rahul
3. Pawar Rahul
8 Capternal system 1. Abhay Randhave
2. Nikhil Bhalerao
9 APRG Technologies Pvt.Ltd 1. Chaskar Rajesh
2. Rahul Shelke
10 AppsTecho Pvt. Ltd 1. Prajakta Gawade
2. Kirti Gaikwad
11 Mavericks IT Solutions 1. Swapnil More
12 TCS Pvt.Ltd 1. Miss. Ayesha M. Shaikh
2. Miss. Komal H. Shinge
3. Miss. Sonali A.Gawade
11 APRG Technologies Pvt.Ltd. 1. Patil Bhagyashree D.
2. Kahande Kiran
3. Sawale Priyanka
4. Surve Komal
5. Dolas Chitralekha
6. Kadam Pooja
7. Madaye Rajesh
8. Gore Bhagyashree

Recruiter

Buy now